Finansowanie – DUN

25 maja 2017 r. Polskie Towarzystwo Andrologiczne
uzyskało decyzję z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dotyczącą finansowania Postępów Andrologii Online
na lata 2017–2018.