Komitet redakcyjny

Redaktor naczelny/adres redakcji: prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Małgorzata Piasecka  Zakład Histologii i Biologii Rozwoju, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 71–210 Szczecin, ul. Żołnierska 48 tel.: +48 91 48 00 917(908), e-mail: mpiasecka@ipartner.com.pl

Zastępca redaktora naczelnego: prof. dr hab. n. med. Jolanta Słowikowska-Hilczer Zakład Endokrynologii Płodności, Katedra Andrologii i Endokrynologii Płodności, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 91–213 Łódź, ul. Pomorska 251  tel.: +48 42 201-41-42, e-mail: jolanta.slowikowska-hilczer@umed.lodz.pl

Redaktor pomocniczy: dr n. med. Kamil Gill Zakład Histologii i Biologii Rozwoju, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 71–210 Szczecin, ul. Żołnierska 48 tel.: +48 91 48 00 917(908), e-mail: kamil.gill@pum.edu.pl

Sekretarz redakcji: dr hab. n. med. Agnieszka Kolasa Zakład Histologii i Embriologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 70–131 Szczecin, ul. Powstańców Wielkopolskich 72 tel.: +48 91 46 61 824, e-mail: agnieszka.kolasa@pum.edu.pl

Skarbnik redakcji: prof. dr hab. n. med. Artur Wdowiak Pracownia Technik Diagnostycznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 20-081 Lublin, ul. Staszica 4 m.6 (Collegium Maximum) tel.: +48 81448 6892, e-mail: artur.wdowiak@umlub.pl

Członkowie komitetu redakcyjnego:

dr n. med. Szymon Bakalczuk, Lublin

dr n. med. Leszek Bergier, Kraków

prof. dr hab. n. biol. Barbara Bilińska, Kraków

prof. dr hab. n. med. Barbara Darewicz, Białystok

prof., MD, PhD Aleksander Giwercman, Malmö, Sweden

PhD Yvonne Lundberg Giwercman, Malmö, Sweden

prof., PhD (UPE/NMMU) and PhD (US) Gerhard Van der Horst, Republika Południowej Afryki (Bellville, Republic of South Africa)

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Jakiel, Warszawa 

prof. dr hab. n. med. Piotr Jędrzejczak, Poznań

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kotwicka, Poznań

dr hab. n. med., prof. UMK Roman Kotzbach, Bydgoszcz

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kula, Łódź

prof. dr hab. n. med. Maria Laszczyńska, Szczecin

dr hab. n. med., prof. UMK Grzegorz Ludwikowski, Bydgoszcz

prof. dr hab. n. med. Marek Mędraś, Wrocław

MD, PhD, DMSc Ewa Rajpert-De Meyts, Kopenhaga, Dania (Copenhagen, Denmark)

dr n. med. Aleksandra Robacha, Łódź

dr n. med. Maria Szarras-Czapnik, Warszawa

dr n. med. Renata Walczak-Jędrzejowska, Łódź

lek. Jan Karol Wolski, Warszawa