Instrukcje dla Autorów

UWAGA !

Plik pdf „Instrukcje dla Autorów” został zaktualizowany
05-07-2018 r.

Proszę zapoznać się ze zmianami.