POSTĘPY ANDROLOGII ONLINE, 2019, 6 (2)

SPIS TREŚCI

O czasopiśmie

Sprawozdanie i streszczenie wykładów z Konferencji
Polskiego Towarzystwa Andrologicznego – 21. Dzień Andrologiczny

Rekomendacje EAU

G. Bonkat (przewodniczący), R.R. Bartoletti, F. Bruyère, T. Cai, S.E. Geerlings,
B. Köves, S. Schubert, F. Wagenlehner, Mezei, A. Pilatz, B. Pradere, R. Veeratterapillay:
Rekomendacje dotyczące postępowania w zakażeniach męskiego układu
moczowego i płciowego. Tłumaczenie i przygotowanie wersji polskiej:
Marta Sochaj, Jolanta Słowikowska-Hilczer

K. Hatzimouratidis (przewodniczący), F. Giuliano, I. Moncada, A. Muneer, A. Salonia,
P. Verze, A. Parnham, E.C. Serefoglu:
Rekomendacje dotyczące postępowania w zaburzeniach seksualnych u mężczyzn. Tłumaczenie i przygotowanie wersji polskiej: Marta Sochaj, Jolanta Słowikowska-Hilczer

Instrukcje dla autorów

Recenzenci prac opublikowanych w 2019 r.

Wersja HTML - POSTĘPY ANDROLOGII ONLINE, 2019, 6 (2)