Hiperprolaktynemia u mężczyzn – diagnostyka i leczenie

W pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat przyczyn, procesu diagnozowania, diagnostyki różnicowej i sposobu leczenia u mężczyzn z rozpoznaniem hiperprolaktynemii. Wskazano, w jaki sposób diagnozować laboratoryjnie hiperprolaktynemię i jak unikać ewentualnych pułapek związanych z pobieraniem krwi i metodami wykonywania oznaczeń stężenia prolaktyny. Wskazano, jakie przypadki hiperprolaktynemii należy leczyć, a kiedy hiperprolaktynemię uznać za nieistotną klinicznie.