Znaczenie i regulacja sygnalizacji Notch w gonadzie męskiej

Szlak sygnałowy Notch, zaangażowany w zależną od kontaktu komunikację międzykomórkową (tzw. komunikację jukstakrynową), pełni kluczową rolę w rozwoju i utrzymaniu homeostazy tkanek zwierząt oraz człowieka. Badania prowadzone w ostatnich dekadach przyczyniły się do scharakteryzowania ekspresji komponentów tego szlaku oraz dowiodły jego znaczenia w gonadzie męskiej ssaków. Nieliczne dotąd doniesienia sugerują też możliwość udziału zaburzeń szlaku Notch w patogenezie chorób jąder. W artykule przedstawiono podsumowanie prac, które pozwoliły na zrozumienie roli szlaku Notch w kształtowaniu populacji komórek linii płciowej oraz komórek Leydiga w okresie płodowym. Omówiono także udział tego szlaku w regulacji funkcji nabłonka plemnikotwórczego i tkanki śródmiąższowej w rozwoju pourodzeniowym oraz w dojrzałym jądrze. Ostatnią część artykułu poświęcono mechanizmom kontrolującym sygnalizację Notch w gonadzie męskiej ssaków, szczególną uwagę zwracając na wyniki najnowszych badań, wskazujących na znaczenie hormonu folikulotropowego, androgenów i estrogenów w regulacji aktywności tego szlaku.