Konferencja Polskiego Towarzystwa Andrologicznego – sprawozdanie i streszczenia

KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA
ANDROLOGICZNEGO – 20. DZIEŃ ANDROLOGICZNY
ORAZ VI KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA
INNOWACYJNE TECHNOLOGIE W MEDYCYNIE –
DNI TRZECH KULTUR

Lublin, 26–27.10.2018; www.pta2018.pl